CASC: Công Bố Thông Tin Về Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô xin công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng.


Các tin liên quan:
 
Top