- Với mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng ngay từ những bước đầu tiên như tìm hiểu thị trường, đăng ký mở tài khoản đến việc giao dịch chứng khoán, sử dụng các dịch vụ tiện ích gia tăng cho công việc đầu tư, CASC đang cung cấp các giải pháp mở tài khoản giúp Khách hàng có đa dạng sự lựa chọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân như:

1. Mở tài khoản tại quầy

2. Mở tài khoản trực tuyến

3. Mở tài khoản eKYC (Electronics Know Your Customer - Định danh Khách hàng điện tử).

- Khách hàng có nhu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tiếp tại CASC chỉ cần mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực đến các địa điểm giao dịch của CASC trên toàn quốc để làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Mở tài khoản trực tuyến dành cho Khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam đủ điều kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

1. Mở tài khoản trực tuyến (Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến)

2. Mở tài khoản eKYC (Hướng dẫn mở tài khoản eKYC)


 
Top