CASC: Công Bố Thông Tin Về Giao Dịch Chuyển Nhượng Cổ Phần Dẫn Tới Tỷ Lệ Sở Hữu Xuống Dưới 10%, 25% Vốn Điều Lệ Của CASC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC") xin công bố thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phần dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đông xuống dưới 10%, 25% vốn điều lệ đã góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.


Các tin liên quan:
 
Top