CASC: Thông Báo Ngày Chốt Danh Sách Để Thực Hiện Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Bằng Văn Bản Trái Phiếu GDSCH2123001

CASC: Thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản Trái Phiếu GDSCH2123001” (Chi tiết tại file đính kèm).


Các tin liên quan:
 
Top