CASC: Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động Công Ty Chứng Khoán

Ngày 13/05/2024 CASC đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 30/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 10/05/2024.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.


Các tin liên quan:
 
Top